Cup and Saucers

- C O L L E C T I N G  M E M O R I E S -

- c u p  &  s a u c e r s -

            

We are the sum of our experiences uniquely defined by our memories. Sometimes a simple object can summon up the recollection. It can be the door to the secret, forgotten past. We spend a lifetime gathering a collection of treasured objects and symbols. Each of them holding a tiny fragment of our identity. The key to our emotions.


We zijn de som van onze ervaringen uniek gedefinieerd door onze herinneringen. Soms kan een eenvoudig voorwerp een herinnering oproepen. Het kan de deur zijn naar een geheim, vergeten verleden. Een leven lang verzamelen we gekoesterde voorwerpen en symbolen. Elk ervan bevat een fragmentje van onze identiteit. Een sleutel tot onze emoties. 


Copyright ©  All Rights Reserved by Cara Louwman Photography